Servodatoahppu 8-10 - page 299

297
• § 110 Vuođđolágas: «Stáhta lea geatnegahtton lágidit
diliid nu ahte juohke ovtta bargočehppodaga olbmos lea
vuoigatvuohta oažžut dietnasa iežas barggu bokte.»
Lea dehálaš ahte riikkas leat máŋggabealat ealáhusat. Mii
mearkkaša ahte stáhta galgá lágidit nu ahte mii sáhttit bisu­
hit bargosajiid sihke industriijas, eanadoalus, boazodoalus
ja guolásteamis, ja maiddái ahte ođđa bargosajit sáhttet
ráhkaduvvot teknologalaš ja dutkama surggiin.
Jagi 1906 álggahuvvui
ruvkedoaibma Mátta-Várjjagis
Finnmárkkus. Seamma jagi
vuođđuduvvui bargiidsearvi
«Nordens Klippe» ovddastit bargiid
vuoigatvuođaid. Govva čájeha
searvvi leavgga ráhkaduvvon
1906:s. Maid dat muitala? Politiija
duođuštii dahje válddii leavgga ja
billistii dan.
1...,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298 300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,...340
Powered by FlippingBook