Servodatoahppu 8-10 - page 289

287
It don dárbbaš maiddái máksit go skuvlla váccát. Dát ovda­
mearkkat leat
almmolaš bálvalusat
mat ruhtaduvvojit
stáhta ja gielddaid/suohkaniid vearroruđaiguin. Gávdnojit
maiddái eará almmolaš bálvalusat maid ovddas mii máksit,
ovdamearkka dihtii mánáidgárdesajit ja togabileahtat.
Priváhta suorgi
Eanaš bargosajit leat priváhta suorggis. Juohke háve go
gávppašat gávppis, de geavahat priváhta bálvalusa. Dalle
maid go geavahat iežat báŋkokoartta, mii fas lea earálágan
Vuosttašamunensa Kjell
Kemi bagadeamen guokte
studeantta geat leaba
lohkanin sámegiela.
Liss Ellen Ramstad, Sámedikki
ráđđeaddi, (gurut bealde)
lohkamin sámegiela 2013
giđđalohkanbajis.
1...,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288 290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,...340
Powered by FlippingBook