Servodatoahppu 8-10 - page 296

294
Norgga buresbirgenstáhta
Norgga stáhta oažžu dietnasiid vearuid ja divadiid bokte,
reanttuid ja oasusdietnasa bokte. Stáhtabušeahtas oainnát
ahte ollu juolluduvvo alit ohppui, ealáhagaide ja oajuide,
gielddaide/suohkaniidda ja fylkagielddaide, johtolahkii ja
kommunikašuvdnii. Danne mii sáhttit dadjat ahte stáhtas
lea aktiiva rolla ekonomiijas ja ahte dat muhtun muddui
stivre ekonomiija.
Oadjoortnegat leat várra deháleamos ortnegat. Oadjo­
ortnegiid bokte dáhkida stáhta ahte juohke ovttas lea
juogalágan unnimus dienas, ja stáhta lea mielde sihkka­
rastimin eallindiliid daidda geat birgejit fuonimusat.
Stáhta juolluda ruđaid eanadollui vai dat buvttada dehálaš
gálvvuid ja sihkkarastá boaittobeale ássamiid. Industriija
oažžu iešguđet lágan doarjagiid, dego hálbbiduvvon el­
rávnnji ja vearrogeahpádusa.
Buot diet čájehit ahte stáhtas lea stuorra váikkuhan-vejo­
lašvuohta, ii danne ahte dinet ruđa, muhto juogadit riikka
valljivuođa ja bisuhit nu gohčoduvvon
buresbirgenstáhta
.
buresbirgenstáhta:
velferdsstat
divat, divadat:
avgift
Norgga stáhtas lea
aktiiva rolla ekonomiijas
ja dat muhtun muddui
stivre ekonomiija. Govva
Stuorradikkis.
máinnus, máidnosat:
reklame
oasus, ossosat:
aksje
oasusdienas:
aksjeutbytte
1...,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295 297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,...340
Powered by FlippingBook