Servodatoahppu 8-10 - page 306

304
Globaliseren mearkkaša ahte gálvvut, bál­
valusat, kapitála ja kultuvra friddja sáht­
tet rasttildit riikkarájiid. Bangalore lea
gávpot mii lea ovddidan informašuvdna-
teknologiija Indias, mii lea ovdamearkan
ahte ovdánahttinriikkat sáhttet ávkkástallat
globaliseremis.
GAŽALDAGAT
1 Makkár golbma váldoealáhusa leat Norggas?
2 Mat leat dehálamos eksportaealáhusat?
3 Čilge erohusaid márkanekonomiija ja liberalismma
gaskkas?
4 Manin gohčoduvvo Norgga ekonomiija?
5 Makkár soahpamušat stivrejit Norgga bargoeallima?
Čiekŋudeapmi
1a Makkár golbma ekonoma leat garrasit váikkuhan
servodatekonomalaš modeallaid ovdáneapmái?
á Namat guokte vuostálas modealla?
b Mas lea leamaš stuorámus váikkuhus Norgga modellii?
c Mat leat dáid modeallaid dovddaldagat?
2 Man láhkai sáhttá ekonomalaš doarjja boaittobeale
guovlluide sihkkarastit ássama doppe?
3 a Geavat rehkenastinárkka ja ráhkat stoalpodiagrámma
dahje jorbadasdiagrámma mii čájeha stáhta goluid.
á Makkár golut leat stuorámusat ja makkár golut leat
unnimusat?
b Makkár goluid sáhtášit don geahpidit? Vuođuš iežat
vástádusa.
reidet:
bearbeide
fállu:
tilbud
jearru:
etterspørsel
1...,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305 307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,...340
Powered by FlippingBook