Servodatoahppu 8-10 - page 307

305
4 Norggas lea leamaš árbevirolaččat nuvttá skuvla. Makkár
buorit ja fuones bealit leat go skuvllaid privatiseren
lassána?
5 Dutkka makkár oadjoortnegat leat Norggas.
6 Guđemuš politihkalaš bellodagat háliidit eanet
privatiserema? Ja guđemuččat leat vuostá?
7 Geahčat stáhtabušeahta. Jus dii galggašeiddet dan
ráhkadit, makkár čuoggáid livččiidet dii vuoruhan?
Ráhkadehket ođđa bušeahta evttohusa, muhto muitet
ahte dii ehpet sáhte geavahit eanet ruđa. Mii mearkkaša
ahte jus áigubehtet lasihit ovtta čuoggái, de fertebehtet
geahpedit eará čuoggás. Doallet finánsadigaštallama gos
dii vuođuštehket rievdademiid.
8 Ohccet interneahtas dieđuid Statistisk sentralbyrå:s
eanadoalu birra.
9 Geavat sátnegirjji, leksikona dahje interneahta ja gávnnat
maid mearkkaša akkoardabálká. Makkár bálkáortnet
du mielas doaibmá buoremusat, akkoardabálká vai
diibmobálká? Vuođuš iežat vástádusa.
Guorahallan
Joavkobargu. Ráhkadehket máilmmikártta! Galgabehtet
guorahallat: gos leat biktasat, buvssat, skuovat, vuolpput,
báiddit, jáhkat ja gahpirat ráhkaduvvon. Merkejehket kártii gos
dat bohtet! Ráhkadehket diagrámma mii čájeha ollislaš gova!
1...,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306 308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,...340
Powered by FlippingBook