Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt

En spesiell boklansering i Tana

 
Torepettersen
Det er en gave å være annerledes.
Tore Petterson snakker om sine egne erfaringer om mobbing
 

Boka Samiske Naturbevnelser er lansert

 


Myths, Tales, and Poetry from Four Centuries of Sámi Literature
NY ANTOLOGI AV SAMISK LITTERATUR PÅ ENGELSK!

 
NY ANTOLOGI AV SAMISK LITTERATUR PÅ ENGELSK! 
 
Myths, Tales, and Poetry from Four Centuries of Sámi Literature 
Harald Gaski er professor i samisk kultur og litteratur ved Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole og UiT Norges arktiske universitet. Thomas A. DuBois, som er hovedoversetter for bokverket, er professor
i folkloristikk og skandinavistikk ved University Of Wisconsin, Madison. 
Utgivelsen av antologien har fått økonomisk bidrag fra Utenriksdepartementet. 
The Ministry of Foreign Affairs has supported the publication of the anthology financially. 
 
Kan snart bestilles på www.gavpi.org Oppdatert 07.07.2020
Publisert av: Mihkku Solbakk