Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt

Boka Samiske Naturbevnelser er lansert
 

Sterk historie fra virkeligheten
 

“Jettene” har kommet
 


Boklansering 1. november 2017 kl. 15.00 i Polmak på museet.
Visjonæren og nasjonsbyggeren
Per Fokstads kamp for samisk språk og kultur

Unni Schøn Fokstad:
Visjonæren og nasjonsbyggeren
Per Fokstads kamp for samisk språk og kultur
 
Lanseres 1. november 2017 kl. 15.00 i Polmak, museet.
 
 
Per Fokstad var forut for sin tid.
Kyndige i samisk historie har ment at samebevegelsen gikk under jorda i 1925 og at den norske stats fornorskingspolitikk dermed var fullbrakt. Sant nok ble det ganske stille i det offentlige norske rom. Flere av pionerene gikk bort i årene mellom verdenskrigene, mange orket ikke stå i stormen skapt av overmakten og gav opp sin samiske identitet, mens andre valgte å søke ly for stormen, men gav ikke opp håpet om en bedre fremtid. Hovedpersonen i denne boken tilhørte de unge blant pionerene i begynnelsen av forrige år-hundrede. Med han overlevde også det som var sådd av samisk motmakt for 100 år siden. Da samebevegelsen tok til å røre på seg igjen etter 2. verdenskrig og nådde en viktig milepel i 1968 med stiftelsen av Norske Samers Riksforbund var selvfølgelig Per Fokstad med. Slik var han en viktig bidragsyter til den «nye samebevegelsen» som nå fikk vind i seilene.
 
Han så sin kongstanke bli realisert i og med opprettelsen av Nordisk Samisk Institutt. Selve åpningen var i 1974, men da var han død. Forfatteren av denne boken skriver at hennes far levde i et spenningsfelt mellom å være arbeiderpartipolitiker, sosialist og samepolitiker. Han var klemt mellom det internasjonale og det nasjonale i et samisk krysspress, men hans tilhørighet var klar.
 
Han var same.
 
 
Unni Schøn Fokstad er klinisk sosionom med videreutdanning i barn- og ungdomspsykiatri fra Nic Waals institutt. Hun har også en utdanning i bioenergetisk analyse, en psykosomatisk kroppsterapi samt traume behandling. Hennes arbeidsfelt var innen det offentlig helse– og sosialtjenesten, spesielt i barneverntjenesten som barnevernleder. Parallelt har hun hatt privat praksis fra 1987.
 
 
 


Oppdatert 30.10.2017
Publisert av: Mihkku Solbakk