Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt

Boka Samiske Naturbevnelser er lansert
 

Sterk historie fra virkeligheten
 

“Jettene” har kommet
 


Samisk byggeskikk dokumentert!

Endelig bok som dokumenterer samisk byggeskikk! Randi Sjølies bok Samisk byggeskikk lansert torsdag 8. desember på Samisk litteratursenter i Karasjok.


Ikke bare ”bealljegoahti”

Oftest refereres det til konstruksjonen av bealljegoahti når en snakker om samisk byggeskikk. Det er også riktig at dette reisverket ikke  finnes noen andre steder i verden og sikkert derfor er blitt stående som symbol på samenes tradisjonelle bolig. Men selvfølgelig er samisk byggeskikk mye mer enn denne bemerkelsesverdige konstruksjonen.

Randi Sjølie gir med sin bok en oversikt over viktige sider ved byggeskikken som finnes i Sápmi. Her er en interessant historisk introduksjon, så omtaler hun mange lojaliteter i hele Sápmi. Hun har selv i egenskap av sin profesjon innen bygningsvern hos Sametinget besøkt lokalitetene og selv tatt de fleste fotografiene som er gjengitt i boken. Denne boken er også blitt en utmerket dokumentasjon på innovasjon, oppfinnsomheten hos de som bor i det samiske bosettingsområdet.

Boken er på norsk.Ved lanseringen av boken Byggeskikk i Sápmi torsdag 8. desember i Karasjok takket forlagssjef John T. Solbakk forfatteren Randi Sjølie for en meget informativ bok.
 
 
Sametingets direktør Rune Fjellheim overrakte gave til forfatteren, og takket også Randi Sjølie for hennes innsats for Sametinget innen samiske kulturminner og særlig samisk bygningsvern gjennom mage år.

 
Randi Sjølie signerer bok  til Rune Fjellheim.

 
Randi Sjølies tidligere tømrerelev Bror Salamonsen snakker med sin tidligere lærer.
Alle foto fra lanseringen: Amund Johnskareng


Denne njalla (stolpebur) fra Hattfjelldal framstår som en mellomting mellom njalla og en áiti. Bilde fra boka. Fotograf: Elin Kristine Jåma/Sametinget.

Oppdatert 12.12.2016
Publisert av: Mihkku Solbakk