ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta
Šaddonamahusat
Ovdasátni
Čilgehusat ja oanádusat
Láidestat
Šáddonamahusat: systemáhtalaš logahallan
Šaddonamahusaid sámegiel ohcu
A-Á-B
S
R
O-P
K-L-M
H-I-J
F-G
D-E
C-Č
Š-T-U-V
Suoma-, ruoŧa- ja dárogiel namahusaid ohcu
A-B-C
T-U
S
R
O-P
M-N
L
K
I-J
G-H
F
D-E
V-Å-Ä-Ö-Ø
Dieđalaš namaid ohcu
Gáldut
O-P

odon  ehtemas (juogut, juo­lut h)

odonvide  juolutsieđga

ogräsmaskrosor  hilskouvlorásit

ohra  bivgi

oikovesirikko  davvečáhcenjahku

ojakellukka  niitobiellorássi

ojakärsämö  gastinrássi

ojaleinikki  ájanoarsa

ojasorsimo  rávesuoidni

ojavesitähti  ráveloaŋka

oksetunge  vuovssá­njuovčča

olavsskjegg  riesalomot

olavsstake  nástedálvvut

oljetrefamilien  oljo­muorrašattut

olvon  beatnatmiestta

oopiumiunikko/ opievall-mo / opiumsvalmue opiumaje­rássi

oranssikeltano  ruksesfivli

oravanmarja  oarrimuorji

orientsteinkløver  india­miehtaluovvar

orientveronika  spatnjoteadjarássi

orjanruusu  muorjeruvsu

orkidéer/ orkidéfamilien (mari­håndf.)  orkideat (geapmanšattut)

ormbunkar  gáiskkelága­nat

ormbär  dierbmámuorji

ormetelg  juovvagáiski

ormrot   gieddedáđir

ormrot  stuorradáđir

ormtunga/ ormetunge gearbm­ašnjuovčča

orvokkikasvit  violašattut

orvontädyke  giđđateadjarássi

osmankäämikasvit  šlubborássešattut

osp  suhpi

ostronört  skálžoruohtas

otalehtivita  biikavihti

otasilmäruoho  deaggačalmmon

otavalvatti  roavajeađjá (roavajearjá)

outapaju  vuovdesieđga

oxbär  vuovssámuorji

oxtunga  vuovssánjuovčča

paatsama  (korpipaatsama) bodnjemiestta (namahis-muorra)

paatsamakasvit  bodnjemiesttašattut

paddesiv  bálggesjiekta

paddfot  bealljelieđđi

pahta-ailakki  bákteluffellaš

pahtahanhikki  báktesuorbmarássi

pahtahietaorvokki  sámeviola

pahtakeltto  báktesmierra

pahtanurmikka  báktesuoidni

pahtarikko  báktenarti

paimenmatara  stuorramáđir

pajukasvit  sieđgašattut

paljassiemeniset  báljessiepmanšattut

pallosara  spábbalukti

palpakko  hávgarássi

palpakkokasvit  hávgarássešattut

palsamikasvit  bálsánšattut

palsamipoppeli  bálsánbohppel

palsternakka/ palsternacka  palsternáhkká

palturintupakka  (kessu) bealdoduhpát

papelorikko  mándelnarti

parsakasvit  aspárggosšattut

partaohra  oarribivgi

partapoimulehti  gulgesvuolpu

parykk-knoppurt  giedde­linta

pastinakk  palsternáhkká

paunikko  njealljedearri

pellavakasvit  beallemasšattut

peltoemäkki  sálterihča (sáhpperássi)

peltohanhikki  bealdosuorbmarássi

peltohatikka  bealdobittal

peltokaali  bealdogálla

peltokanankaali  geassefiski

peltokorte  bealdohoašša (gálvagorddet)

peltokurjennokka  bealdolottenjunni

peltolemmikki  bealdovajálgeahtesnásti

peltomatara  bealdomáđir

pelto-ohdake  bealdobiššan

pelto-orvokki  bealdoviola

peltopellava  beallemas

peltopillike  bealdogárremas (bealdobuoiddamas)

peltopähkämö  bealdospiinneruohtas

peltorasti  sávzzanjuovčča

peltoretikka  bealdorettet

peltorusojuuri  smiŋkaruohtas

peltosaunio  báhpakráva (báhpačehpor)

peltosauramo  bealdočehpor

peltotaskuruoho  jorbabađvvut

peltoukonnauris  bealdofiski

peltovalvatti  bealdojeađjá (-jearjá)

peltovillakko  bealdospiinnut

peltovirvilä  bealdosáhpal

penningört/ pengeurt  jorbabađvvut

pensaikkotatar  miesttadáđir

pensaskanerva  miesttadaŋas (miesttalivdnju)

pepparrot/pepperrot  bihpporruohtas (bihpporurttas)

perikumfamilien  orde­leaggašattut

perlevintergrønn  jorba­dálvvut

persiantädyke  spatnjoteadjarássi

persilja/ persilja / persille  persiljá

peruna  buđet (bodehtos)

pesäjuuri  beasseruohtas

Petasites radiatus  (N) nuorta­rohttourttas

Petsamo-fingerört  beahcánsuorbmarássi

peurankello  gottebiellu

peuranvirna  gottesáhpal

piennarpoimulehti  rávebađverássi

pietaryrtti  golleboallu

piggfrö  šilljobiikasiepman

piggknopp  hávgarássi

piggknoppfamilien  hávgarássešattut

pihakrassi  gáhttakrássa

pihakurjenpolvi  unnaalitrássi

piharatamo  šilljolasta (govdalasta)

pihasaunio  jámešbátni

pihasyreeni  sirena

pihatatar  šilljodáđir

pihatähtimö  (vesiheinä) návethilsku (muoskkáš)

pihlaja  skáhpi

pihlaja-angervo  skáhpespirea

piikkiohdake  luoddabiššan

piilevät  didnodebbot (i)

piilovesiherne  jeaggečáhcebađvi

piippo  giilu (muoisi, vuolahasrássi)

pikkukarpalo  giegajokŋa

pikkukilokki  sálteurttas

pikkukynsimö  deaggagazzabađvi

pikkulaukku  ruhtarássi

pikkulehdokki  davvelieksi

pikkuleinikki  deaggafiskesrássi

pikkulimaska  uhcanjivllut

pikkumatara  deaggamáđir

pikkupalpakko  deaggahávgarássi

pikkusuolamaltsa  unnajáfon

pikkutalvikki   jorbadálvvut

pikkutervakko  duottarbihkkarássi

pikkuvesiherne  uhcačáhcebađvi

pikkuvesitähti  njeaššeloaŋka

pikkuvita  unnavihti

pilblad/ pilblad  árennjunni

pillerstarr  sáhpallukti

pinaatti  spenáhtta

pionikasvit/ pionväxter / pionfamilien  pionašattut

piparjuuri  bihpporruohtas (bihpporurttas)

pipdån  biipogárremas

piprör  biiporuošši

pitkälehtikihokki  šođbačurolasta

pitkälehtivita  guhkesvihti

pitkäpääsara  guhkesoailukti

planterike  šaddoriika (i)

plattbladigigelknopp  seakkahávgarássi

plattlummer  fiskesgieldá (silvi)

plymspirea  diehppespirea

pohjanailakki  davvesillan

pohjanhorsma  davvehorbmá

pohjanhärkki  rohtosáhpánrássi

pohjanjauhosavikka  ruo-¸aspiinnelasta

pohjankallioinen  ruškescammu

pohjankatinlieko  suhkkessohterássi

pohjankeltalieko  várregieldá (várresilvi)

pohjanleinikki  eanafiskesrássi

pohjanlitukka  dábálaš suorbmagoahti

pohjanluhtakuusio  jeaggečoalči

pohjanluhtalemmikki  davvevajálgeahtesnásti

pohjanlumme  vilgesloppan (vilgesloppas)

pohjannoidanlukko  suoidnečoavddarássi

pohjannurmikka  eamigieddesuoidni

pohjanpaju  sieđgaskierri

pohjanpalpakko  mohtehávgarássi

pohjanpiippo  duktágiilu

pohjanruttojuuri  rohttourttas

pohjanrölli  bajošávji

pohjansaunio  davvečehpor

pohjansilmäruoho  davvečalmmon

pohjansimake  háiskážir

pohjansinivalvatti  jeađjá (jearjá; jearji, jierji)

pohjansorsimo  heaŋggosuoidni

pohjantalvikki  davvidálvvut

pohjantuomi  duopma (ávža)

pohjantädyke  sámeteadjarássi

pohjantähkiö  sámetimoteija

pohjantähtimö  ájahilsku

pohjanvariksenmarja čáhppesmuorji (stuorračáhppesmuorji)

pohjanvoikukat  davveuvlorásit

pohjanängelmä  seakkasiemanásti

poimuhierakka  smarvejuopmu

poimulehti  bađverássi (vuolpu; sárka)

polarblågull  gulgesalitcearki

polarblära  davvesillan

polarbräsma  dábálaš suorbmagoahti

polardaggkåpa  davve­vuolpu

polarflokk  gulgesalitcearki

polarfryle  skážergiilu

polargröe  alášsuoidni

polargullpudra lottečalbmi

polarkarse  dábálaš suorbmagoahti

polarkrage  jiekŋamearačehporas

polarnarv  várrenárva

polarreddik dohppamátta

polarsmörblomma/ polar-soleie  riššanoarsa

polarstjärnblomma  jassa­hilsku

polartåg  luovvecaggejiekta

polarull  diehppeullu

polarvide  / polarvier šallesgironlasta

polkusara  bálggeslukti

polvipuntarpää  jeaggeguppolsuoidni

pomorstjerneblom  guoládagahilsku

ponoinleinikki  boannifiskesrássi

porkkana  rušpi

pors/ pors  riddorissi

porsväxter/ porsfamilien riddo­rissešattut

portulakkakasvit/ port­lak-växter / portulakk­famili-en  portuláhkkášattut

potatis/ potet  buđet (bodehtos)

potatisväxter  buđetsattut

praktmaskros/ praktløve-tann  čoarveuvlorássi

praktnejlika  stuorraneillet

prikkperikum  dearbme­leagga

prästkrage/ prestekrage báhpačehporas

puistolemmikki  vuovdevajálgeahtesnásti

pujo (maruna)  máron

pukinparta  niitohávvarurttas

pullosara  šluppotlukti

pulskaneilikka  stuorraneillet

pumpa  gurbbet

puna-ailakki  ruksesluffellaš

puna-alpi  ruksesálpa

puna-apila  ruksesluovvar

punajuuri  ruksesruohtas

punakko  jeaggečáhput

punakoiso  rihčanjálggis

punakonnanmarja  ruksestruollamuorji

punakämmekkä  ruksesgeapman

punalevät  ruksesdebbot (i)

punalidukki  purporbađvvut

punanata  ruksessinut

punapeippi  ruksesčotteš

punasolmukki  ruksesbittal

punatyvipoimulehti  ruksesvuolpu

puolikuupoimulehti  mánnolahvuolpu

puolukka jokŋa

purolitukka  johkasuorbmagoahti

purorentukka  ájagolláš

purorikko  ájanarti

purosätkin  johkaráiski

purovita  ruostavihti

purpurbräcka  alitnarti

purpurknipprot  čohkkesbeaitagaš

purpurkrassing/ purpurkarse  purporbađvvut

purtojuuri gieddeurttas

purtojuurikasvit ruvsosuoinšattut

pussikämmekkä ruonáváksi

putkilokasvit  suotnašattut (i)

pyrolaväxter  njuovččalieđagat

pystykeiholehti  ceakkoárennjunni

pyökki  beaika

pyökkikasvit  beaikašattut

pyöreälehtikihokki  jorbačurolasta

pyörtänökattara  bealdohárjesuoidni

pyöröpoimulehti  joretvuolpu

pähkinäkasvit  niehttečattut

pähkinäpensas  niehttemiestta (hássel)

päivänkakkara  báhpačehporas

pölkkyruoho  gassabađvvotgiera

pølstarr  dážalukti