ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta
Šaddonamahusat
Ovdasátni
Čilgehusat ja oanádusat
Láidestat
Šáddonamahusat: systemáhtalaš logahallan
Šaddonamahusaid sámegiel ohcu
A-Á-B
S
R
O-P
K-L-M
H-I-J
F-G
D-E
C-Č
Š-T-U-V
Suoma-, ruoŧa- ja dárogiel namahusaid ohcu
A-B-C
T-U
S
R
O-P
M-N
L
K
I-J
G-H
F
D-E
V-Å-Ä-Ö-Ø
Dieđalaš namaid ohcu
Gáldut
I-J

idänhierakka  nuortajuopmu

idänimarre  nuortagáiskkit

idänkattara  nuovvehárjesuoidni

idänkeulankärki  gožot

idänkirveli  ruoššagearvil

idänkynsimö  nuortagazzabađvi

idänluhtatähtimö  johkahilsku

idänmiekkalilja  sábelliljá

idännukki  seakkačievranásti

idänsinikuusama  čuolbmamuorra

idänsinililja  nuortaalitliljá

idäntähtimö  guoládagahilsku

idänukonputki  bajánboska (ádjáboska; guovžžabos-ka)

igelknopp  (njuolggo) hávga­rássi

igelknoppsväxter  hávga­rássešattut

iharuusu  hárcaruvsu

iisoppi  iissot (iissut, ivssut)

illakko  hesperis

imeläkurjenherne  sohkarnjaddesáhpal

intianmesikkä  indiamiehtaluovvar

isdraba  jassagazzabađvi

ishavsmålla/ jiekŋamearajáfon

ishavsprästkrage  jiekŋamearačehporas

ishavsreddik  jiekŋamearasennet

ishavsstarr/ ishavsstarr jiekŋamearalukti

ishavsstjärnblomma/ is-havsstjerneblom  jiekŋamearahilsku

islandsstarr  ivgulukti

islandsvide  riddosieđga

islanninmatara  vegamáđir

islanninsara  ivgulukti

isoalvejuuri  sávzzagáiski (gáiccagas, gáiccarássi)

isoauringonkukka  beaiveruvsu (beaivvášlieđđi)

isokarpalo  jeaggelottemuorji (veattet)

isokissankäpälä  stuorrabusságeahpil

isokynsimö  stuorragazzabađvi

isokäenrieska  giđđalávki

isolaukku  suoidneruhtarássi

isolinnunruoho  lottebeallemas

isolumme  stuorraloppan

isomaltsa  stuorrajáfon

isop/ isop  iissot (iissut, ivssut)

isoritarinkannus  riddársiekkis

isorölli  stuorrávji

isosorsimo  stuorrarávesuoidni

isotalvikki  stuorradálvvut

isovesiherne  stuorračáhcebađvi

isovesitähti  stuorraloaŋka

isranunkel/ issoleie  noarsa

isstarr  hildolukti

istervier  fiskessieđga

isvedel  gottesáhpal

italianraiheinä/ italienskt  rajgräs / italiensk raigras  itáliaráisuoidni

itunata ihtosinut

iturikko  ihtonarti

jaakonvillakko  jáguspiinnut

jalavakasvit  jálvešattut

japaninkattara  jáhpanhárjesuoidni

jauhosavikka  spiinnelasta

jemtlandsstarr  jeamtta­lukti

jervrapp  alášsuoidni

johannesörtsväxter  orde­leaggašattut

jokapaikansara  gáddeguodja

jokipaju  johkasieđga

jolster  fiskessieđga

jonsokkoll  soahttolieđđi

jordgubbe/ jordbær  eanamuorji

jordklöver  eanaluovvar

jordranunkel  eanafiskes­rássi

jordreva  eanahombil

jordrök/ jordrøyk  sálterihča (sáhpperássi)

jordröksväxter/ jordrøyk-familien  rihčarásit

jouhiluikka  juovkaluikket

jouhisara  juovkalukti

jouhivihvilä  selddetjiekta (sinjut)

jouhivita  čáresvihti

jungfruMarie nycklar  márjjágeapman

jungfrulin  lottebeallemas

jungfrulinväxter  lotte­beallemasšattut

juolavehnä  sáttoguoita

juolukka  ehtemas (juogut, juolut)

juolukkapaju  juolutsieđga

juurisikuri  sihkor

juurtosara  ruohtastuslukti

jåblom  vilgesbeaivečalbmi

jåblomfamilien  beaivečal-bmešattut

jäkki  gáiccaseamu

jäkkisara  gárggolukti

jämtstarr  jeamttalukti

jänönapila  njoammelluovvar

jänönsalaatti  njoammeljeađjá

jänönsara  njoammellukti

järvikaisla  jávrerávra (beatnatrávra)

järvikorte  čáhcehoašša (easki)

järviruoko  (ryti)  jávreruošši

järvisätkin  ráiski (rihpa; jávrelieđđi)

jättegräslök  rásselávki

jättegröe  stuorraráve­suoidni

jäykkänata  garrasinut

jäykkäpitkäpalko  skážerbađvvotgiera

jäykkärölli  stargávji

jääleinikki  noarsa

jäämerenkakkara  jiekŋamearačehporas

jäämerenmaltsa  jiekŋamearajáfon

jäämerensara  jiekŋamearalukti

jäämerensinappi  jiekŋamearasennet

jäämerentähtimö  jiekŋamearahilsku

jøkelarve   muohtasárremas

jøkelstarr  deaggalukti