Giellaseminára mas dalán ávki!

Romssa universitehta Divvun ja Giellatekno ledje mielde dahkamin nu ahte julev- ja máttasámi giellaseminára Romssas njukčamánu álggus lihkostuvai erenoamáš bures. Eambbo go 20 giellaolbmo oassálaste seminárii. ČálliidLágádus bovde nuppi giellaseminárii dalán go koronavirus lea jávkaduvvon.
 

Romssa seminára erenoamáš ja jođánis boađusin lea dat go stuorra oahpponeavvu Váriin, vákkiin ja vuonain, sámegiella nubbin giellan lbmá julev- ja máttasámi skuvllaide dán jagi mielde.

 
ČálliidLágádus bovdii rabas giellaseminárii, man áigumuš lei oažžut leavttu julev- ja máttasámi teakstabuvttadeapmái. Lágádusa motivašuvdna lea leamaš ja lea buvttadit oahpponeavvuid buot golmma sámegillii. Lágádus lea almmuhan ollu oahpponeavvuid davvisámegillii, go leat eambbo fágaolbmot geat sáhttet buvttadit giehtačállosiid davvisámegillii. Ulbmil lea dasto ahte seammá oahpponeavvut galget maiddái heivehuvvot julev- ja máttasámegillii.  Ja de lea nu ahte lea stuorra hástalussan leamaš dat go eai leat nu ollu giellabargit. Lágádus dalle geavaha guhkit áiggi buvttadit julev- ja máttasámi teavsttaid.
 
Lágádus lea dasto dusten hástalusa. Maja Lisa Kappfjell virgáduvvui čakčat 2019 ollesáiggi doaimmaheaddjin, máttasámegiella váldu doaibman. Dalle álggiimet ge ráhkkanit dán seminárii, ja mas Maja Lisa lei ovddasvástideaddjin.
 
Jođánis boađus
Romssa seminára erenoamáš ja jođánis boađusin lea dat go stuorra oahpponeavvu Váriin, vákkiin ja vuonain, sámegiella nubbin giellan lbmá julev- ja máttasámi skuvllaide dán jagi mielde. 12 girjjis galget juo vuosttas girjjit leat skuvllain dalán go skuvlajahki álgá čakčat. Lágádus ásahii juo semináras 2 joavkku, julevsámi ja máttasámi mat bargagohte dáiguin.
 
Čálli guovttos Edel Monsen ja Toril Lyngstad, geat finaiga semináras, leaba ilus go dát erenoamáš giellaoahpponeavvu dál boahtá ávkin maiddái julev- ja máttasámi oahppiide.
 
Čállán: John T. Solbakk


Almmuhan: 03.04.2020
Almmuhan: Mihkku Solbakk