Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
html
  Fra barnehjem til Bentley
Vold, overgrep, sexavhengighet og omgang med kriminelle miljøer har vært en del av hennes oppvekst. Nå har forretningskvinnen Laila Mjeldheim skrevet bok om sitt stormfulle liv: Fra barehjem til Bentley. En skremmende sterk historie fra virkeligheten.

NOK  346,- 
 
  JETTENS MORGEN
Bortenfor den nordligste stjernen finner Isak en gammel verden, der det øde landet styres av de siste jettene. De omtaler samer som solens sønns arvinger og overfører han deres del av arven. Isak leter etter arven, som selv jettene har mistet.

NOK  295,- 
html
  Kátjá
Kátjá nuoraidromána lea ođđa áiggi sámi girjjálašvuođa klassihkkár. Romána oaččui erenoamáš stuorra beroštumi go ilmmai čakčat 1986:s. Eai lean vel sámi girječállit arvan čálligoahtit ođđasat áiggis. Elle Márjá Vars šattai Kátjáin njunuš čállin. Ođđa áiggit regádedje sámi girjjálašvuhtii.

NOK  295,- 
 
  Sámečeardda heaggasuotna
Čálli lea dahkan oahpaheaddji ja sámegiela berošteaddji Anders Larsen muittuhusa girjji namman. «Mii diehtit ahte giella lea olmmoš-čeardda heaggasuotna. Go dat nohká ja vajáldahttojuvvo, de nohká maiddái olmmoščearda. Dat sihkkojuvvo dalle olmmoščearddaid logus eret.»

NOK  295,- 

Sterk historie fra virkeligheten
Laila Mjelheim har skrevet selvbiografien: Fra barehjem til Bentley. En bok fra virkeligheten som forskrekker.
 
“Jettene” har kommet


Nye Barnebøker
 
Brev til kommisjonen
SIRI BROCH JOHANSEN / JUHO -SIRE


Myths, Tales, and Poetry from Four Centuries of Sámi Literature
NY ANTOLOGI AV SAMISK LITTERATUR PÅ ENGELSK!
 
Elvesang
Ny heftet utgave og e-bok


Bestselgere i nye opplag
ČálliidLágádus sin bestselger Samevotter fra Tanadalen kommer ut i 3. opplag i juni. Det har vært stor etterspørsel etter boka. Folk fra hele landet har bestilt og vist stor interesse for boka med samiske vottemønstre.
 
ÁMMUN CD ”Jođus ain” på markedet

-- Nyhetsarkiv --
 
 Digitála oahpponeavvut
Loaktin
Kárttat oahpahussii
Multi neahtas
 
 
ČálliidLágádus  
TjaelijiBerteme  TjállijAlmmudahka  ForfatternesForlag  AuthorsPublisher


  Kárášjohka
Fitnodatgeaidnu 13
9730 Kárášjohka

Fanasgieddi

9845 Deatnu
E-poasta
poasta@lagadus.org

Telefovdna
+47 78 46 83 30