Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
html
  Matematihkka mánáidgárddis
Matematihkka mánáidgárddis lea ráhkaduvvon čájehit ovdamearkkaid ja movttidahttit systemáhtalaččat bargat matematihkain mánáidgárddis.

NOK  250,- 
 
  Multi 1 ÆJGÁTGIRJJE (SDO)
«Åhpadiddje gal ittjij javla midjij navti galgajma dahkat!»

NOK  0,- 
html
  Mijjieh daebpene 2
Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.

NOK  0,- 
 
  Mijjieh daebpene 3
Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.

NOK  0,- 
html
  MØTET
Sjøsamekvinnen Miriam fra kysten av Nord-Troms, har giftet seg med en mann fra reindriftsmiljøet ...

NOK  345,- 
 
  SÁPMI 1969 - 2019
Begge har de et ønske om å bringe kunnskap om samefolket ut til et større publikum av unge og mindre unge i mange land, samer og ikke-samer, ved bruk av foto.

NOK  345,- 

Julev-og Sørsamisk språkseminar.
2.-3.mars 2020.

Termutvikling og bruk av maskinoversettingsverktøy (MT) og oversettingsminne (OmegaT)
 
Kjøttkaker, joik og dikt

CalliidLagadus
Frankfurter Buchmesse - Verdens største bokmesse.
Forfatternes Forlag har stand på messen og Norge er i år såkalt Guest of Honour.
 
Vellykket Vuonnamarked


Tidsreise Sápmi
Ny APP
 
Satans tjenere eller folks hjelpere?


Omtale av Galskapens farge
 
Vellykket bibliotekturné med romanen Elvesang

-- Nyhetsarkiv --
 
 
Kárttat oahpahussii
Multi neahtas
Oahpaheaddjái oahpporeaiddut
 
 
ČálliidLágádus  
TjaelijiBerteme  TjállijAlmmudahka  ForfatternesForlag  AuthorsPublisher


  Kárášjohka
Fitnodatgeaidnu 13
9730 Kárášjohka

Fanasgieddi

9845 Deatnu
E-poasta
poasta@lagadus.org

Telefovdna
+47 78 46 83 30