Om ForfatternesForlag     CL-Sámi academica     Kontakt    
  Handlesekken er tom
 
html
  Rumáj
Mij dáhpáduvvá gå gasnáv?
Manen ebarav oadtjop?
Mij la allergija?
Gåktus mån sjaddiv mån?


NOK  280,- 
 
  Elsa Laula Davvisámegillii


NOK  250,- 
html
  Deanuleagi sámefáhcat - Samevotter fra Tanadalen


NOK  325,- 
 
  Sámit Ruoššas – Samer i Russland 1917-2017
Vi vet lite om Kola-samenes liv gjennom de siste hundre år.

NOK  295,- 
html
  Sámis - spesialnummer på norsk til Tråante 2017
Dette er et spesialnummer på norsk av tidsskriftet Sámis i anledning hundreårsmarke-ringen av det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917.

NOK  100,- 
 
  Mijjieh daebpene 1
Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoejïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.

NOK  200,- 

MULTI – matematikk 1-3 på sørsamisk
 
VÁRIIN, VÁKKIIN, VUONAIN – læremiddelpakke for elever med samisk som andrespråk i grunnskolen.

JGS
Tredje dag på London bokmesse
16.3. var tredje dag på London Book Fair 2017. Polske forlag var selvfølgelig fornøyd med å være i fokus i årets program. Stor felles bidro til å gjøre landets litteratur mer synlig. I Norge har en begynt å forberede seg til Frankfurt 2019, her skal Sápmi være med.
  Jts
Andre dag på London bokmesse
15.3. var andre dag på London Book Fair 2017. Overskriften i dag kunne vært ”Fra London til Island, videre til India og så til Polen”. Les så forstår du hvorfor.

Jovnna G. Solbakk
Første dag på London bokmesse
14.3. var første dag på London Book Fair 2017. Her er 1400 utstillere under samme tak. Det er ikke bare bøker som tilbys, men likevel alt det som er relevant i forbindelse med bokutgivelser.
 
ČálliidLágádus i London denne uken
Forleggere fra hele verden møtes på bokmesse i London 14.-16.3. Denne gangen deltar ČálliidLágádus på bokmessen.


Sámit Ruoššas – Samer i Russalnd 1917-2017
Lanseres 9.2. kl 18.00 i Trondheim, Scandic Lerkendal.
 
Deanuleagi sámefáhcat - Samevotter fra Tanadalen. Pressemelding

-- Nyhetsarkiv --
 
Multi digitála bargobihtát
Servodatfága digitála oahpponeavvut
Kárttat oahpahussii
Oahpaheaddjái oahpporeaiddut
 
 
ČálliidLágádus  
TjaelijiBerteme  TjállijAlmmudahka  ForfatternesForlag  AuthorsPublisher


  Kárášjohka
Fitnodatgeaidnu 13
9730 Kárášjohka

Fanasgieddi

9845 Deatnu
E-poasta
poasta@lagadus.org

Telefovdna
+47 78 46 83 30