Om ForfatternesForlag     CL-Sámi academica     Kontakt    
  Handlesekken er tom
 
html
  Mijjieh daebpene 1
Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoejïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.

NOK  200,- 
 
  Aktii lij muhtem sábme
Vargga duohta subtsas sámehiståvrås.

NOK  170,- 
html
  Samiske ordtak på Japansk


NOK  130,- 
 
  BYGGESKIKK I SÁPMI
Boka gir en oversikt over viktige sider ved den byggeskikken som finnes i Sápmi.

NOK  349,- 
html
  Niestesjidh – Niesteboazu – Tradisjonell reinslakt på Helgeland
Ny utgave. Også på nordsamisk. Her kan vi lære hvordan vi slakter og parterer reinskrotten samtidig som vi lærer de tallrike samiske begrepene
knyttet til reinsdyret.


NOK  270,- 
 
  Jahki Sámis
Nytt opplag

NOK  250,- 

Samisk byggeskikk dokumentert!
 
Byggeskikk i Sápmi. Lansering!
Samisk litteratursenter torsdag 8. 12. kl. 17.00


Nye utgaver
 
Arrangementer høsten 2016


Vi er samer – læringsressurs om samer og samiske samfunnsforhold
 

-- Nyhetsarkiv --
 
Multi digitála bargobihtát
Servodatfága digitála oahpponeavvut
Kárttat oahpahussii
Oahpaheaddjái oahpporeaiddut
 
 
ČálliidLágádus  
TjaelijiBerteme  TjállijAlmmudahka  ForfatternesForlag  AuthorsPublisher


  Kárášjohka
Fitnodatgeaidnu 13
9730 Kárášjohka

Fanasgieddi

9845 Deatnu
E-poasta
poasta@lagadus.org

Telefovdna
+47 78 46 83 30