Om ForfatternesForlag     CL-Sámi academica     Kontakt    
  Handlesekken er tom
 
html
  Sámit Ruoššas – Samer i Russland 1917-2017
Vi vet lite om Kola-samenes liv gjennom de siste hundre år.

NOK  295,- 
 
  Sámis - spesialnummer på norsk til Tråante 2017
Dette er et spesialnummer på norsk av tidsskriftet Sámis i anledning hundreårsmarke-ringen av det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917.

NOK  100,- 
html
  Mijjieh daebpene 1
Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoejïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.

NOK  200,- 
 
  BYGGESKIKK I SÁPMI
Boka gir en oversikt over viktige sider ved den byggeskikken som finnes i Sápmi.

NOK  349,- 

Sámit Ruoššas – Samer i Russalnd 1917-2017
Lanseres 9.2. kl 18.00 i Trondheim, Scandic Lerkendal.
 
Deanuleagi sámefáhcat - Samevotter fra Tanadalen. Pressemelding


Samisk litteratursenter i Trondheim 7.-10. februar 2017
 
Samisk byggeskikk dokumentert!


Byggeskikk i Sápmi. Lansering!
Samisk litteratursenter torsdag 8. 12. kl. 17.00
 
Nye utgaver


Arrangementer høsten 2016
 
Vi er samer – læringsressurs om samer og samiske samfunnsforhold

-- Nyhetsarkiv --
 
Multi digitála bargobihtát
Servodatfága digitála oahpponeavvut
Kárttat oahpahussii
Oahpaheaddjái oahpporeaiddut
 
 
ČálliidLágádus  
TjaelijiBerteme  TjállijAlmmudahka  ForfatternesForlag  AuthorsPublisher


  Kárášjohka
Fitnodatgeaidnu 13
9730 Kárášjohka

Fanasgieddi

9845 Deatnu
E-poasta
poasta@lagadus.org

Telefovdna
+47 78 46 83 30