Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
html
CL   Gárzi


NOK  225,- 
 
  Matematihkka mánáidgárddis
Matematihkka mánáidgárddis lea ráhkaduvvon čájehit ovdamearkkaid ja movttidahttit systemáhtalaččat bargat matematihkain mánáidgárddis.

NOK  250,- 
html
  Multi 1 ÆJGÁTGIRJJE (SDO)
«Åhpadiddje gal ittjij javla midjij navti galgajma dahkat!»

NOK  0,- 
 
  Mijjieh daebpene 2
Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.

NOK  0,- 
html
  Mijjieh daebpene 3
Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.

NOK  0,- 
 
  MØTET
Sjøsamekvinnen Miriam fra kysten av Nord-Troms, har giftet seg med en mann fra reindriftsmiljøet ...

NOK  345,- 

Elvesang
Ny heftet utgave og e-bok
 
Bestselgere i nye opplag
ČálliidLágádus sin bestselger Samevotter fra Tanadalen kommer ut i 3. opplag i juni. Det har vært stor etterspørsel etter boka. Folk fra hele landet har bestilt og vist stor interesse for boka med samiske vottemønstre.


ÁMMUN CD ”Jođus ain” på markedet
 
Korona og samiske bøker
Pressemelding fra ČálliidLágádus

Ablemagic ja Lagadus
Tidsreise Sápmi turnerer
 
Kjøttkaker, joik og dikt

CalliidLagadus
Frankfurter Buchmesse - Verdens største bokmesse.
Forfatternes Forlag har stand på messen og Norge er i år såkalt Guest of Honour.
 
Vellykket Vuonnamarked

-- Nyhetsarkiv --
 
 
Kárttat oahpahussii
Multi neahtas
Oahpaheaddjái oahpporeaiddut
 
 
ČálliidLágádus  
TjaelijiBerteme  TjállijAlmmudahka  ForfatternesForlag  AuthorsPublisher


  Kárášjohka
Fitnodatgeaidnu 13
9730 Kárášjohka

Fanasgieddi

9845 Deatnu
E-poasta
poasta@lagadus.org

Telefovdna
+47 78 46 83 30