Satirebok som utfordrer

Tredje satirebok av Maren Uthaug, Mens vi venter på solen ble lansert i Tromsø 25. oktober. Årets satirebok vil kanskje utfordre mer enn de to foregående bøkene..


Maren Uthaug. Foto: Ámmon Johnskareng.

Under lanseringen i Tromsø forklarte illustratør og forfatter Maren Uthaug litt om sin egen produksjon av satirebøkene. Hun fortalte også hvordan satiren etter hennes mening kan fungere. Hun var klar på det at vi også behøver satiren for å overleve. Særlig viktig er det at vi tør harselere med vårt eget samfunn, sa Maren.


Nils Magne Knutsen. Foto: Ámmon Johnskareng.

Professor Nils Magne Knutsen ved Universitetet i Tromsø snakket om nordnorsk humor, ok ikke minst den rollen samer ofte har i denne humoren. Artisten Siri Broch Johansen demonsterte hva samisk humor kan være. Hun viste deler av kabareten ”Samenes aften”, som hun for anledningen hadde gitt enda mer aktuelt innhold. De frammøtte satte tydeligvis stor pris på alle tre ”foredragene”.


Siri Broch Johansen. Foto: Ámmon Johnskareng.

Satireboka, Mens vi venter på solen er også på nordsamisk, Dan botta go vuordit beaivvá┼ża. Til jul kommer boka ut på lule-og sørsamisk.


Maren signerer bøker. Foto: Ámmon Johnskareng.


Maren og Sigbjørn Skåden. Foto: Ámmon Johnskareng.


Oppdatert 05.11.2012
Publisert av: Mihkku Solbakk