ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 
Gálvoseahkka
Gálvoseahkka lea guorus


Ođasreive
Registrere epoastačujuhusa vuostáiváldit ođasreivve ČálliidLágádusas
 


Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dološ osku
Roald E. Kristiansen

Dán fáddágirjjis galget oahppit oahpásnuvvat guovddáš fáttáide, muitalusaide ja riidduide iešguđetge sirkumpolára dahje davviguovlluid eamiálbmotoskkuin ja sámi dološ oskkus. Čuovvovaš áššit ja fáttát deattuhuvvojit: mii lea riekta ja boastut, buori ja bahá doarrumat (8. luohkká), govvideamit luonddu vehkiid birra ja luondduipmiliid iešguđetge doaimmaid birra (9. luohkká), ja buori ja bahá doarrumiid ja sámi ipmilgovaid birra. Myhtat, máidnasat ja muitalusat leat maid hui guovddážis. 8. luohká dáfus leat muitalusat čielggadeami vuođđun, ja áššit čilgejuvvojit dán ektui. 9.-10. luohkáid dáfus lea muitalusain eambbo dego govvideaddji doaibma čielggadeami ektui.

Oassekapihttalat davviguovlluid eamiálbmogiid oskkuid birra gieđahallet golmma iešguđetge joavkku oskkolaš árbevieruid dakkár vugiin ahte fáttát guđege joavkku dáfus čuvvot daid áššiid maid kapihttalat sámi oskku birra gieđahallet. 8. luohká dáfus leat Davvi-Amerihká (indiánaid) árbevierut fáddán, ja 10. luohká dáfus fas sibirijálaš ja guovddáš-asiáhtalaš álbmogiid birra. Dán struktuvrra ulbmil lea čohkket fáttáid buoremus lági mielde ja addit čielgaset čilgehusa daid iešguđetge sirkumpolára oskkolaš árbevieruid hárrái.

ISBN: 82-92044-15-9 Sider: 95

NOK  140,-   
 
Oahpponeavvut - Mánáid ja nuoraidskuvlii -> Osku, Eallinoaidnu ja Etihkka