ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 
Gálvoseahkka
Gálvoseahkka lea guorus


Ođasreive
Registrere epoastačujuhusa vuostáiváldit ođasreivve ČálliidLágádusas
 


Föörhkedem tjearoem
Joseph Fjellgren

Daam gærjam tjaaleme åarjemes sjmaaregen mietie, åarjelsmaarege, jïh dah sjeamma tjaalegh aaj noerhtesmjaaregen mietie. 

Bæjngoebielie: Stig Riemmbe Gælok 

------
 
Daam gærjam tjaaleme åarjemes smaaregen mietie, åarjelsmaarege, jïh dah seamma tjaalegh aaj noerhtesmaaregen mietie.

Bæjngoebielie: Stig Riemmbe Gælok

------

Baldusine 2012ISBN: 978-82-92331-16-3

NOK  175,-   
 
Baldusine almmuheamit