ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica Girjjálašvuođaguovddáš Oktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 
Gálvoseahkka
Gálvoseahkka lea guorus


Ođasreive
Registrere epoastačujuhusa vuostáiváldit ođasreivve ČálliidLágádusas
 


Ságer somá leat sápmelažžan
Čálli: Maren Uthaug. Doaimmaheaddji: Mona Solbakk

Ođđa satiiragirji čuggesta ja bilkida eatnašiid: Ole Henrik Magga, eará sámi albmáid, mearrasápmelaččaid, boazosápmelaččaid ja erenoamážit dážaid. - Lea hui roahkkadis, duostilis, jolggalaš ja velá birolaš unna girjjáš. Girji lea juo hárddestan, muhto lea maid ollugiid bohkosahttán, dat geat leat juo oaidnán girjji, muitala girječálli ja sárgu.

Fáttát leat olu ja iešguđetláganat, beroškeahttá hearkilvuođas, temperatuvrras dáža ja sámi kultuvrraid gaskka, sámiid gaskavuođain, dán guovtti kultuvrra sohkabeliid gaskavuođain, ja mo lea leat sámi homofiila. Maiddái sámi beakkán guovttos Ole Henrik Magga ja Mikkel Gaup oažžuba moadde sárgá.

Maren Uthaug lea sápmelačča boađus, áhčči (Regnor Solbakk) ja rivgu eadni (Turid Uthaug.) Son lea bajásšaddan Guovdageainnus ja Dánmárkkus. Otne son ássá Københámmanis, gos eallá čállimiin ja sárgumiin.

Maren lea almmuhan humoristtalaš girjjiid Danmárkkus. Beaivválaččat lohket čuđiid mielde olbmot su blogga: www.marenblog.dk. Sus leat maid leamašan sárggasráiddut dánska áviisan ja magasiinnain ja Norggas son lea leamaš guosse-sárggasráido-čálli Dagbladet aviisas.

Sámegielat girjji leaba Mona Solbakkain oarpmeliin, dahkan ovttas. Mona lea maiddái girjjiid doaimmaheaddji. Mona Solbakk lea r. 1971 ja bajásšaddan Deanus. Sus lea journalistta duogáš ja bargan redaktevran NRK Sámi Radios. Odne son bargá sadjásaš gulahallandirektevran Tromssa Universitehtas.Garra olggoš
ISBN: 978-82-8263-013-9

BUOT VUVDOJUVVON!
Satiira/Sárggasráiddut -> Satiira