Om ForfatternesForlag CL-S√°mi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 

Brev til kommisjonen
 

Myths, Tales, and Poetry from Four Centuries of SaŐĀmi Literature
 

Elvesang
 

Om ForfatternesForlag

Č√°lliidL√°g√°dus (ForfatternesForlag) er et forlag med f√łlgende form√•l:

- √• formidle opplysning og kunnskap om samer og samiske forhold til det samiske samfunnet, og til interesserte utenfor de samiske milj√łer. Formidling av opplysning og kunnskap om andre urfolk vil v√¶re en naturlig del av forlagets form√•l.

Form√•let kan realiseres gjennom ulike aktiviteter, herunder skaffe til veie relevante opplysninger og dokumentert kunnskap om urfolk, og gj√łre disse tilgjengelig for interesserte bl.a. gjennom publisering, enten i form av trykt materiale, gjennom nettpublisering eller p√• annen relevant m√•te.

Forlaget kan eventuelt delta i andre lignende aktiviteter som ikke strider mot forlagets formål, enten ved egne aktiviteter eller gjennom andre stiftelser eller selskaper. Forlaget kan eventuelt delta som eier i selskaper som har lignende formål.