Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Ikth lij saametje
Maren Uthaug

Boka er på sørsamisk


 
Histovrije saemiej bïjre lea ovmessielaakan soptsesovveme. Aarebi leah ammes almetjh saemiej bïjre tjaaleme. Daelie saemieh aelkieh jïjtjh jïjtsh bïjre jïh saemien eatnemen bïjre tjaeledh. Daate gærja lea nimhtems gærja.
 
Vaaroehtimmie: Daate lea "Mahte saetnies vaajese saemiej histovrijen bïjre”


Heftet

NOK  170,-   
 
Satire/Tegneserier -> Satire