Mij dáppe 1

ČálliidLágádus – TjállijAlmmudahka – ForfatternesForlag – Authors’Publisher Pb 140, 9735 Kárášjohka – Karasjok E-mail: poasta@lagadus.org post@forfatternesforlag.org post@authorspublisher.org Neahttagirjegávpi – Næhttagirjjeoases – Nettbokhandel – Online bookstore www.lagadus.org Dán almmudusá bargo li dájddobarggo njuolgadusáj milta suodjalum. ČálliidLágádusa ja tjállij sierra loabe dagá le gájklágásj åvddånbuktema ja adnomáhttelisvuoda dåssju loahpe dan mudduj mav láhka miedet. SámediggeVuonan le vaddán økonomalasj doarjjagav girjev almmudit. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestem- melser. Uten særskilt tillatelse av forfatter og utgiver er enhver eksemplar­ fremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov, eller etter særskilt avtale med rettighetshaverne. Sametinget i Norge har gitt økonomisk støtte til utgivelse av boken. © ČálliidLágádus 2018 Julevsábmáj: Mikal Urheim Gráfalasj bargov vássteda Studio Borga, Ohcejohka Åvddåbiele gåvvå: Scanpix, Arash A Nejad, kártta: Mihkku Solbakk Maŋŋebiele gåvvå: Studio Borga Prienntim: Lasertrykk.no ISBN 978-82-8263-299-7

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2ODk=