Page 42 - Sapmi & mailbmi 2 mánáid

Basic HTML Version

41
Sápmi 500–1600
Sáivu sáhtii leat
muhtun jaskes jávri
dahje ráfálaš suolu.
Sáivu
Sápmelaččat osko ja jáhkke ahte jábmit manne
bassi báikái man gohčodedje Sáivun. Sáivu sáh-
tii leat muhtun jaskes jávri dahje ráfálaš suolu.
Noaidi sáhtii fitnat Sáivvus go dárbbašii veah-
ki jápmán fulkkiin dahje jápmán noiddiin. Mát-
kái dárbbašii noaidi Sáivolotti, Sáivoguoli dahje
Sáivo­sarvá.
Sáivu.
Hávdesadji bávttis.